ถามแพทย์

  • มีตุ่มก้อนเป็นหนองที่หลังคอ หลังจากมาเกาะบริเวณนั้น ควรทำอย่างไร

  • คือมีตุ่มบริเวณหลังคอ เมือวานไปนั่งร้านดาแฟนั่งติดต้นไม้ อยู่ๆมีแมลงมาไต่ที่คอเลยตบจับบี้ทิ้ง แร้วก้รู้สึกแสบร้อนที่บิรเวณนั้นครับ ก่อนนอนไม่ได้อาบน้ำ ตื่นเช้ามามีตุ่มเป็นหนองขึ้นหลายๆตุ่ม มีวิธีการรักษาเบื้องต้นยังไงครับ

    สวัสดีครับ คุณ ธนพนธ์ สุขอุดม

    จากที่เล่ามา ผื่นดังกล่าวมีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดจาก การติดเชื้อที่ผิวหนัง  จากพิษแมลงและเชื้อโรคบริเวณนั้นแล้ว เพราะมีหนอง พร้อมด้วยอาการแสบร้อน จึงขอแนะนำให้พบแพทย์ผิวหนัง เพื่อทำการตรวจรักษาต่อไปดีกว่าครับ เพราะหากปล่อยทิ้งไว้ การติดเชื้ออาจลามลงไปใต้ผิวหนัง จะยิ่งทำให้ควบคุมการติดเชื้อลำบากครับ