ถามแพทย์

 • ตรวจอัลตราซาวนด์วันที่ 22 ธันวาคม 2563 ได้อายุครรภ์ 12สัปดาห์ 3 วัน น่าจะเกิดการปฏิสนธิเมื่อไร

 •  อย่า เสือก.
  สมาชิก
  ได้ตรวจอัลตราซาวนด์วันที่ 22 ธันวาคม 2563 ได้อายุครรภ์ 12สัปดาห์ 3 วัน หนูอยากทราบว่าหนูมีการปฏิสนธิตั้งแต่เมื่อไรคะ เนื่องจากจำประจำเดือนไม่ได้
  อย่า เสือก.  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ ละมุด

  หากวันที่22 ธันวาคม 2563 ได้อายุครรภ์ 12สัปดาห์ 3 วัน จากการทำอัลตราซาวน์นั้น อาจจะคลาดเคลื่อนจากอายุครรภ์จริงบวกลบไปได้ประมาณ 2 สัปดาห์

  และหากนับวันย้อนกลับไป จะได้วันปฏิสนธิเป็นช่วงซึ่งน่าจะอยู่ในช่วงระหว่าง 20 กย - 6 ตค คือจะบอกวันที่แน่นอนไม่ได้ เพราะอาจมีการคลาดเคลื่อนจากการทำอัลตราซาวน์เอง หรือการตกไข่ที่คลาดเคลื่อนในเดือนนั้นๆ แนะนำการสอบถามกับสูตินรีแพทย์ที่ดูแลอีกครั้ง