ถามแพทย์

 • เอานิ้วสอดไปจนสุด พบก้อนเนื้อกลมๆ เป็นอะไร อันตรายไหม

 •  Wirakan Ka Niracha
  สมาชิก
  เอานิ้วสอดไปจนสุดพบก้อนเนื้อเปนก้อนกลมๆค้ะ อยากรู้ว่าเปนอะไรค้ะ แล้วอันตรายไหมค้ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Wirakan Ka Niracha,

                   การนำนิ้วสอดใส่เข้าไปในช่องคลอด หากใส่เข้าไปจนสุด แล้วสัมผัสได้กับก้อนเนื้อกลมๆ น่าจะเป็นส่วนของปากมดลูกค่ะ ซึ่งจะมีลักษณะมนกลม ค่อนข้างแข็ง คล้ายๆ เวลาที่จะเราจับส่วนของสันจมูกส่วนปลายค่ะ 

                   หากเป็นก้อนเนื้องอกชนิดต่างๆ ที่อยู่ในช่องคลอด ก็มักจะคลำได้ตื้นๆ และมักมีอาการอื่นๆ ร่วมด้วยอีก เช่น ตกขาวที่ผิดปกติ มีเลือดออกจากช่องคลอดผิดปกติ มีเลือดออกขณะมีเพศสัมพันธ์ เจ็บขณะมีเพศสัมพันธ์ เจ็บและปวดในช่องคลอด เป็นต้น หรือหากเป็นมะเร็งปากมดลูก ก็จะต้องมีอาการผิดปกติอื่นๆ เช่น มีเลือดผิดปกติออกจากช่องคลอด มีตกขาวปนเลือด มีเลือดออกขณะมีเพศสัมพันธ์ เป็นต้น

                  ดังนั้น หากไม่ได้มีอาการผิดปกติอะไร ก้อนดังดังกล่าวก็น่าจะเป็นส่วนของปากมดลูกค่ะ