ถามแพทย์

 • มีก้อนที่อวัยวะเพศชาย ขนาด 1 cm เป็นมา 5-6 เดือน ตอนนี้เริ่มเริ่มเจ็บ คือก้อนอะไร

 •  Hemwit Toompook
  สมาชิก
  ขนาดประมาน 1 เซ็นเป็นมา 5-6 เดือนแต่ไม่เจ็บแต่ตอนนี้เริ่มมีอาการอักเสบเริ่มเจ็บครับมันคือก้อนอะไรครับ https://www.i-pic.info/i/IgKL5644

  สวัสดีค่ะ คุณ Hemwit Toompook,

                         ก้อนที่อวัยวะเพศชายที่เป็นมา 5-6 เดือน ตามรูปที่แนบลิ้งค์มา อาจเป็นก้อนซีสต์ไขมันใต้ผิวหนัง (epidermal inclusion cyst) หรือเป็นก้อนเนื้องอกของชั้นเนื้อเยื่อใต้ผิวหนังชนิดต่างๆ ส่วนอาการเจ็บที่เพิ่งเริ่มเกิดขึ้น อาจเกิดจากมีการอักเสบติดเชื้อแทรกซ้อนเกิดขึ้นมาค่ะ

                          แนะนำควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย จะได้รักษาให้ตรงกับโรคที่เป็นค่ะ ไม่ควรปล่อยได้ เพราะหากมีการอักเสบติดเชื้อแทรกซ้อนเกิดขึ้น ก็อาจลุกลามและกลายเป็นฝีหนอง ซึ่งอาจอันตรายได้ ในเบื้องต้น ก็ไม่ควรไปบีบ นวด ก้อนดังกล่าวค่ะ