ถามแพทย์

 • หมอคะมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันไม่มีระยะหรอคะ

 • หมอคะมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันไม่มีระยะหรอคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ กนกวรรณ วังตา

       สำหรับมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน จะมีอยู่ 2 ประเภท ค่ะ 

  • มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด Acute myeloid leukemia (AML)
  • มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด Acute lymphoblastic leukemia (ALL)

       ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีการจัดระยะโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวนะคะ จะไม่เหมือนในโรคมะเร็งอื่นๆที่มีระยะ เพราะมะเร็งเม็ดเลือดขาวจะเกิดในไขกระดูก ดังนั้นเมื่อตรวจพบว่าเป็นโรค คือโรคจะมีการแพร่กระจายในไขกระดูกทั่วตัวหรือระบบเลือดแล้ว

       ปกติแล้วจะมีการแบ่งโรคตามความรุนแรงของโรคมากกว่าค่ะ เช่น โรค มีความรุนแรงปานกลางหรือความรุนแรงสูงค่ะ โดยจะประเมินจากปัจจัยต่างๆ เช่น

  • ชนิดของเซลล์มะเร็ง
  • อายุ
  • ปริมาณเม็ดเลือดชนิดต่างๆที่ตรวจพบ
  • การแพร่กระจายเข้าสู่เนื่อเยื่หรืออวัยวะต่างๆ