ถามแพทย์

  • ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายจะอยู่ได้นานเท่าไร

  •  เห็ด หูหนี
    สมาชิก

    มะเร็งลำไส้ตั้งแต่ระยะแรกจนถึงระยะสุดท้าย  มีระยะเวลานานมากไหมครับ  

    สวัสดีครับ คุณ  เห็ด 

    ระะยะเวลาระหว่างเริ่มแพร่กระจาย (ระยะที่ 4) จนกระทั่งถึงระยะสุดท้าย (End stage) มีระยะเวลาไม่แน่นอนขึ้นกับธรรมชาติของโรค และสภาพร่างกายผู้ป่วยด้วย   ถ้ามีการแพร่ไปอวัยวะที่สำคัญ เช่น สมอง ปอด ตับ เวลาก็เหลือน้อยไม่เกิน 3-6 เดือนครับ   ทั้งนี้ขึ้นกับกำลังใจ สุขภาพก่อนเป็น กระบวนการรักษา อย่างไร   โดยทั่วไป จำนวนผู้ป่วยที่วินิจฉัยว่าเป็นและรักษาเต็มที่จะเหลืออยู่รอดได้ ประมาณ 65 % ใน 5 ปีครับ