ถามแพทย์

 • ถ้ามีคนในครอบครัวเป็นมะเร็งลำไส้ ควรตรวจคัดกรองเมื่อไหร่

 •  Mooksuda Ourat
  สมาชิก
  ถ้ามีญาติ/พ่อแม่เป็นมะเร็งลำไส้ เรามีโอกาสเป็นมากน้อยแค่ไหนคะ และควรไปตรวจเมื่อไหร่ ยังไงบ้าง เพื่อจะได้รักษาตั้งแต่เนิ่นๆหากเป็นจากกรรมพันธุ์น่ะค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณMooksuda 

  สาเหตุของมะเร็งลำไส้ยังไม่ทราบชัดเจน แต่ปัจจัยที่ทำให้เพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรค คือ ผู้ที่มีประวัติคนในครอบครัวเป็นมะเร็งลำไส้ค่ะ เนื่องจากมีการถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ โดยเฉพาะญาติสายตรง นอกจากนั้นยังมีปัจจัยอื่นที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรคได้ เช่น อายุที่มากขึ้น การดื่มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่ โรคอ้วน  เป็นต้น 

  โดยทั่วไป ผู้ที่มีอายุมากกว่า 50 ปี ควรเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ แต่หากมีประวัติคนในครอบครัวเป็น ควรได้รับการตรวจคัดกรองก่อนอายุ 50 ปีค่ะ โดยตรวจสุขภาพประจำปี ตรวจอุจจาระ ร่วมกับสังเกตอาการที่อาจเป็นสัญญาณของมะเร็งลำไส้ใหญ่ เช่น ถ่ายเป็นเลือด รู้สึกถ่ายไม่สุด พฤติกรรมการถ่ายเปลี่ยนไป น้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุ หากมีอาการเหล่านี้ ควรไปพบแพทย์ค่ะ