ถามแพทย์

  • มะเร็งปากมดลูกเอานิ้วล้วงเข้าไปในมดลูก มีก้อนเนื้อเท่าเม็ดขนุน ไม่เจ็บ เป็นอะไร อันตรายไหม

  • อยากทราบว่าเอานิ้วล้วงเข้าไปในมดลูกมีก้อนเนื้อเท่าเม็ดขนุนไม่ทราบว่าเป็นอะไรแต่รอบๆปกติมีอยู่ส่วนเดียวที่เป็นไม่เจ็บไม่มีกลิ่นไม่มีระดูขาวอยากทราบว่าเป็นอันตรายไหมคะ

    สวัสดีค่ะ คุณ ธัญญนันท์กาญ พระแก้ว,

                       การเอานิ้วสอดใส่เข้าไปในช่องคลอด หากใส่เข้าไปลึกๆ แล้วสัมผัสได้กับก้อนเนื้อ น่าจะเป็นส่วนของปากมดลูกค่ะ ซึ่งจะมีลักษณะมนกลม ค่อนข้างแข็ง คล้ายๆ เวลาที่จะเราจับส่วนของสันจมูกส่วนปลาย ซึ่งอาจทำให้รู้สึกคล้ายจับโดนเม็ดขนุนได้

                   หากเป็นก้อนเนื้องอกชนิดต่างๆ ที่อยู่ในช่องคลอด ก็มักจะคลำได้ตื้นๆ และมักมีอาการอื่นๆ ร่วมด้วยอีก เช่น ตกขาวที่ผิดปกติ มีเลือดออกจากช่องคลอดผิดปกติ มีเลือดออกขณะมีเพศสัมพันธ์ เจ็บขณะมีเพศสัมพันธ์ เจ็บและปวดในช่องคลอด เป็นต้น หรือหากเป็นมะเร็งปากมดลูก ก็จะต้องมีอาการผิดปกติอื่นๆ เช่น มีเลือดผิดปกติออกจากช่องคลอด มีตกขาวปนเลือด มีเลือดออกขณะมีเพศสัมพันธ์ เป็นต้น

                    ดังนั้น หากไม่ได้มีอาการผิดปกติอะไร ก้อนดังดังกล่าวก็น่าจะเป็นส่วนของปากมดลูกค่ะ แต่หากไม่แน่ใจ ก็ควรไปพบสูติ-นรีแพทย์เพื่อให้ตรวจภายในดูค่ะ