ถามแพทย์

 • มีเยื่อบุดำและดูหนามากขึ้น บริเวณด้านหน้าของส่วนแคม เป็นมะเร็งปากมดลูกหรือเปล่า

 •  Tu-Ta Chaowalit
  สมาชิก
  มีเยื่อบุ ดำและดูหนามากขึ้นบริเวณด้านหน้าของส่วนแคม ตอนนี้ อายุ52 เคยตรวจ2-3ปีมาแล้ว แต่ไม่เคยสังเกต ดูมีเนื้อเพิ่มมากขึ้น หนาขึ้น ขอทราบว่า เกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูกหรือไม่คะ ขอบคุณค่ะ
  Tu-Ta Chaowalit  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ Tu-Ta Chaowalit

  มะเร็งปากมดลูก เป็นมะเร็งที่เกิดบริเวณปากมดลูกของผู้หญิง โดยอาจมีอาการ เช่นตกขาวมากผิดปกติ ตกขาวคล้ายหนอง เลือดออกจากช่องคลอดอย่างผิดปกติโดยที่ไม่ใช่เลือดประจำเดือน มีเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์ เป็นต้น

  การมีเยื่อบุบริเวณแคมหนาขึ้นดังกล่าวมา ไม่ได้เป็นสัญญาณที่เกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูกโดยตรง

  แต่อย่างไรก็ตามแนะนำการไปคัดกรองและตรวจหามะเร็งปากมดลูกกับสูตินรีแพทย์เป็นประจำทุกปีค่ะ