ถามแพทย์

 • แม่เป็นมะเร็งระยะสุดท้าย ต้องรักษายังไง ถ้ารักษาจะหายไหม

 • แม่เป็นมะเร็งระยะสุดท้าย ต้องรักษายังไงคะ ถ้ารักษาจะหายไหมคะ

   สวัสดีค่ะ คุณ Pornnarin Itsarasena Na Ayuttaya,

                        มะเร็งปากมดลูกระยะที่ 4 หรือระยะสุดท้าย จะแบ่งออกเป็น 2 ระดับคือ

                         1. ระยะที่ IVA ในระยะนี้มะเร็งจะกระจายไปยังอวัยวะใกล้เคียง เช่น กระเพาะปัสสาวะ ลำไส้ตรงหรือทวารหนัก ซึ่งโอกาสรอดชีวิตที่ 5 ปีจะอยู่ทีี่ 47%-67% 

                              การรักษาจะใช้แนวทางเดียวกันกับผู้ที่อยู่ในระยะ 2 (IIB) และ 3 (IIIA, IIIB) คือจะใช้การฉายรังสีรักษาบริเวณอุ้งเชิงกรานร่วมกับยาเคมีบำบัด

                         2. ระยะที่ IVB นระยะนี้มะเร็งจะกระจายไปยังอวัยวะที่อยู่นอกอุ้งเชิงกราน เช่น ตับ ปอด กระดูก เป็นต้น โอกาสการรอดชีวิตที่ 5 ปีก็จะน้อยกว่า 50% 

                           การรักษาจะแบ่งออกเป็น 

                            - การใช้ยาเคมีบำบัดและ/หรือการฉายรังสีรักษาบริเวณอุ้งเชิงกราน ซึ่งจะใช้ในกรณผู้ป่วยมีสภาพร่างกายที่แข็งแรงพอ

                            - การรักษาแบบประคับประคองตามอาการ เช่น การให้ยาแก้ปวด การให้เลือด ฉายรังสีบรรเทาอาการเฉพาะจุด เป็นต้น

                           ดังนั้นแนะนำควรปรึกษากับคุณหมอที่เป็นคนตรวจรักษาคุณแม่ถึงระยะของโรคที่เป็นอยู่ว่ามีการกระจายไปแล้วยังที่ใดบ้าง และแนวทางการรักษาที่เหมาะสมค่ะ ขอเป็นกำลังใจให้คุณแม่อาการดีขึ้นนะคะ