ถามแพทย์

  • มีเพศสัมพันธ์แล้วเจ็บ มีโอกาสเป็นมะเร็งปากมดลูกหรือไม่

  • คุยหมอค่ะเวลามีเพศสัมพันธุ์แล้วรู่สึกเจ็บเสี่ยงต่อการเป็นมะเร์งปากมดลูกมัยคร้า

    มะเร็งปากมดลูก อาการนำอาจจะเริ่มตั้งแต่การมีเลือดออกผิดปกติที่ไม่ใช่ประจำเดือน ไม่ได้มาเป็นรอบ, มีเลือดออกหรืออาการเจ็บหลังจากการมีเพศสัมพันธ์, มีเลือดออกในวัยหมดประจำเดือน หรือการมีตกขาวผิดปกติ สามารถอ่านเรื่องมะเร็งปากมดลูกเพิ่มเติมที่นี่ได้ค่ะ 

    วิธีป้องกันที่ดีที่สุดคือ การฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก หรือ วัคซีน HPV ซึ่งแนะนำให้ฉีดก่อนมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก ได้ในผู้หญิงตั้งแต่อายุ 9-26ปี โดยจะฉีดเข้าที่ต้นแขนค่ะ    

    วิธีรักษาที่ดีที่สุดคือการ ตรวจคัดกรองโรค เมื่อพบความผิดปกติไม่ว่าในระยะใดก็จะสามารถรักษาได้ทันท่วงทีค่ะ ปัจจุบันแนะนำว่าผู้หญิงไทยอายุ 30-60ปีทุกคน ควรได้รับการตรวจคัดกรองอย่างน้อย 1 ครั้งในระยะเวลา 5 ปี สามารถปรึกษากับสถานพยาบาลใกล้บ้านได้ค่ะ