ถามแพทย์

 • มารดาเป็นมะเร็งปากมดลูก เลือดไหลออกจากช่องคลอดไม่หยุด เป็นเพราะอะไร

 •  Tatonyoun
  สมาชิก

  สวัสคีค่ะคุณหมอ

              คุณแม่ป่วยเป็นโรคมะเร็งปากมดลูก และได้ทำการรักษาโดยการฉายแสงและให้คีโม แต่หลังจากทำการฉายแสงได้ 5 ครั้งจาก 25 ครั้งและให้คีโม 1 ครั้งจาก 6 ครั้ง คุณแม่มีเลือดออกจากทางช่องคลอดอย่างมาก อยากทราบว่าการที่เลือดไหลออกเป็นเพราะผลข้างเคียงจากการรักษาของโรคหรือเป็นกรณีที่มะเร็งของคุณแม่ได้ลุกลามแล้วคะ 

   

  Tatonyoun  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Tatonyoun

  การมีเลือดออกทางช่องคลอดในกรณีที่ผู้ป่วยเป็นมะเร็งปากมดลูก และได้รับการรักษาด้วยการฉายแสงและให้คีโมไปแล้วนั้น อาจจะเป็นเลือดออกจากตัวมะเร็งปากมดลูกเองที่ยังคงมีรอยโรคอยู่ หรือเป็นจากเลือดจากการแห้งมากที่ช่องคลอดหลังการฉายแสง เลือดจากสาเหตุอื่นๆเช่น มีเนื้องอกที่มดลูกหรือเยื่อบุโพรงมดลูกหรือรังไข่ร่วมไปด้วย

  จากที่กล่าวมานั้น น่าจะนึกถึงกลุ่มมะเร็งปากมดลูกเดิมที่ลุกลามมากที่สุด แนะนำการปรึกษากับแพทย์ที่ดูแลโดยตรง ว่าอยู่ในระยะใด การรักษาที่เหมาะสมคืออะไร และพอจะหยุดเลือดด้วยวิธีใดก่อนได้บ้าง หรือต้องให้เลือดเพิ่มกรณีเสียเลือดไปมากหรือไม่ ซึ่งถ้าเป็นผลข้างเคียงหรือการลุกลามของโรค ก็ต้องมาประเมินอีกว่าผู้ป่วยเหมาะจะเข้ารับการรักษาด้วยการให้ยาเคมีบำบัดหรือฉายแสงต่อ หรือผ่าตัดได้หรือไม่ต่อไป