ถามแพทย์

 • กลไกของปัสสาวะเป็นเลือดจากมะเร็งต่อมลูกหมาก

 •  Phongphorn Knight
  สมาชิก

  อยากให้อธิบายกลไกที่ว่ามะเร็งต่อมลูกหมากทำให้เกิดปัสสาวะเป็นเลือดได้ยังไงบ้างอะครับ

   สวัสดีคะคุณ Phongphorn Knight

  มะเร็งต่อมลูกหมาก  เกิดในคนไข้เพศชายที่อายุมากๆ ค่ะ ปรกติแล้วการดำเนินของโรคเป็นไปอย่างช้าๆ ค่ะ แต่อย่างไรก็ตามพบได้ค่ะ 

  ปัญหาที่มาคือ อาจจะมีเรื่องของปัสสาวะไม่ออกก่อนนะค่ะ ตรวจไปพบว่ามีต่อมลูกหมากที่โตขึ้น เอาชิ้นเนื้อไปตรวจแล้วพบกว่าเป็นมะเร็ง

  การที่มะเร็งต่อมลูกหมากทำให้ปัสสาวะออกมาเป็นเลือด อาจจะเกิดได้จากตัวต่อมที่ใหญ่เกินไป เส้นเลือดไม่สามารถเข้าไปเลี้ยงเนื้อเยื่อทั้งหมดได้ทำให้เลือดออก  เป็นสาเหตุหนึ่ง

  ส่วนสาเหตุอื่น ๆ คือ เรื่องของการฉายแสง หรือ เรื่องของการให้ยาเคมีบำบัดก็ทำให้มีปัญหาแบบนี้ได้ค่ะ