ถามแพทย์

 • อาการของผู้ป่วยภูมิแพ้ กับผู้ป่วยติดเชื้อ HIV ต่างกันอย่างไร

 • มีวืธีที่สามารถรู้ว่าเราเป็นแค่ภูมิแพ้หรือHIVไหมครับ

  สวัสดีครับ คุณ ภูริณัฐ

       โรคภูมิแพ้กับ การติดเชื้อHIV มีความแตกต่างกันสิ้นเชิงดังนี้

  1.โรคภูมิแพ้ หมายถึง ภาวะที่ร่างกายมีความไวต่อสิ่งกระตุ้นบางชนิดเช่น คนที่มีอาการแพ้ เกสรดอกไม้ เมื่อเจอเกสรดอกไม้ ร่างกายจะตอบสนอง โดยอาการมีผื่นขึ้นตามร่างกาย หายใจไม่ออกเป็นต้น 

  2. การติดเชื้อ HIV นั้นคือการติดเชื้อไวรัสชนิดนึง ซึ่งติดได้จากการรับเลือด เพศสัมพันธ์ หรือสัมผัสสารคัดหลั่งเช้าทางบาดแผลหรือเยื่อบุของร่างกาย 

  ซึ่งโรคแบ้งเป็น3ระยะ 1. ระยะ ไม่มีอาการ -ไม่มีอาการใดๆมักกินระยะเวลาหลายปีถึง10ปี 2. ระยะเริ่มมีอาการ ร่างกายจะเริ่มมีภูมิคุ้มกันบกพร่องติดเชื้อได้ง่าย

  3.ระยะเอดส์ - เริ่มมีการติดเชื้ฉวยโอกาสต่างๆ เช่นวัณโรคปอด เชื้อรา เป็นต้น