ถามแพทย์

 • ภาวะหนังหุ้มปลายองคชาตตีบ (Phimosis)

 •  phakin
  สมาชิก
  ผมจะรีกษาด้วยยาอะไรครับที่เป็นยาทานะครับเพราะไปชื้อยามากินเขาให้ยาเกี่ยวกับโรคริมอ่อนมาทานครับ

  สวัสดีค่ะ คุณ phakin,

                     ภาวะหนังหุ้มปลายองคชาตตีบ คือภาวะที่ผิวหนังบริเวณปลายองคชาตหดตัวจนไม่สามารถดึงให้เปิดขึ้นได้ดังปกติ หากมีการตีบมากจนรัดแน่นอวัยวะเพศ อาจทำให้เกิดอาการ เช่น ปลายองคชาตและหนังหุ้มปลายองคชาตอักเสบ ทำให้มีอาการบวมแดงและรู้สึกเจ็บปวด ปัสสาวะไม่ออกหรือปัสสาวะลำบาก รู้สึกเจ็บปวดขณะปัสสาวะ รู้สึกเจ็บปวดเมื่อองคชาตแข็งตัว เป็นต้น

                      สาเหตุ แบ่งออกเป็น

                   - หนังหุ้มปลายองคชาติตีบทางสรีรวิทยา (Physiologic Phimosis) คือภาวะหนังหุ้มปลายองคชาตตีบที่มักเกิดขึ้นตั้งแต่แรกเกิด ส่วนใหญ่จะหายได้เองเมื่อมีอายุ 5-7 ปี

                   - หนังหุ้มปลายองคชาติตีบทางพยาธิวิทยา (Pathologic Phimosis) ซึ่งมักเกิดตามหลังจากการติดเชื้อ เช่น โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ต่างๆ การอักเสบจากสาเหตุต่างๆ

                   ดังนั้น หากไม่ได้มีปัญหาหนังหุ้มปลายที่ตีบมาตั้งแต่เด็ก และมาเป็นเมื่อโตแล้ว ก็จะมีสาเหตุจากการติดเชื้อหรือการอักเสบต่างๆ หากเป็นมากจนทำให้เกิดอาการ แนะนำควรไปพบแพทย์เพื่อรักษา ซึ่งมักต้องใช้วิธีการผ่าตัด นอกจากนี้ ก็ต้องรักษาสาเหตุที่ทำให้เกิดด้วยค่ะ

                    แต่หากเป็นมาตั้งแต่เด็ก หรือที่เรียกว่าหนังหุ้มปลายไม่เกิด หรือมาเป็นตอนโต แต่อาการเป็นไม่มาก ยังไม่ได้ทำให้มีอาการอะไรผิดปกติ อาจรักษาด้วยการทายาที่เป็นสเตียรอยด์ เช่น ครีม triamcinolone, ครีม betamethasone เป็นต้น ทาบริเวณหนังหุ้มปลายวันละ 1 ครั้ง ร่วมกับการรูดหนังหุ้มปลายทีละน้อย ให้ทำบ่อยครั้งต่อวัน แต่หากยังคงไม่สามารถรูดหนังหุ้มปลายลงได้ ควรไปพบแพทย์เพื่อพิจารณาขลิบหนังหุ้มปลายค่ะ