ถามแพทย์

 • ฟิล์ม x-ray ปอดระหว่างถุงลมโป่งพอง กับ เชื้อโควิดลงปอด แตกต่างกันอย่างไร

 •  Saipirun
  สมาชิก
  ฟิล์ม x-ray ระหว่างถุงลมโป่งพอง กับ เชื้อโควิดลงปอด แตกต่างกันอย่างไรคะ
  Saipirun  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Saipirun

  ฟิล์ม x-ray ที่บริเวณปอดนั้น มีสิ่งที่พบได้หลากหลาย และอาจจะพบคล้ายๆกันในหลายๆกลุ่มโรคได้

  ถุงลมโป่งพองเป็นโรคที่อยู่ในกลุ่มของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง เกิดจากการอักเสบและแตกของเนื้อปอดที่บริเวณถุงลมปอด ทำให้เนื้อปอดมีถุงลมเล็ก ๆ มากมายคล้ายพวงองุ่น และรวมกับถุงลมที่อยู่ติดกันจนกลายเป็นถุงลมขนาดใหญ่ ทำให้มีพื้นผิวในการแลกเปลี่ยนออกซิเจนในปอดลดลงหรือมีอากาศค้างในปอดมากกว่าปกติ โดยลักษณะของ x-ray ปอดที่สำคัญในคนไข้ถุงลมโป่งพองที่อาจพบได้เช่น ปอดที่ยาวขึ้นและเต็มไปด้วยลม ทำให้กระบังลมนั้นดูแบนราบลง ช่องอกดูเล็กลง และซี่โครงดูขนานหรืออยู่ในแนวเส้นตรงมากขึ้น

  การวินิจฉัยโรคถุงลมโป่งพอง อาจต้องอาศัยการตรวจสอบการทำงานหรือสมรรถภาพของปอด โดยการให้เป่าเครื่องสไปโรมิเตอร์ (Spirometer) เพื่อวัดปริมาตรอากาศที่เข้าและออกจากปอดร่วมด้วย

  ส่วนการ x-ray ปอดในคนไข้ที่เป็นโควิดลงไปที่ปอดนั้น ก็อาจจะพบลักษณะคล้ายกับปอดติดเชื้ออื่นๆก็คือจะเห็นลักษณะเป็นฝ้าขาว คือการอักเสบในปอดตรงตำแหน่งที่มีการติดเชื้อ ซึ่งจะต้องอาศัยการยืนยันการตรวจหาเชื้อด้วยเสมหะร่วมไปด้วย

  แนะนำการสอบถามแพทย์ที่ดูแลโดยตรงอีกครั้ง ซึ่งส่วนใหญ่ต้องอาศัยการตรวจร่างกาย และการตรวจเสมหะหาเชื้อคู่ไปด้วย หรือเปรียบเทียบกับ x-ray ปอดเดิมว่าดูต่างออกไปอย่างไร หรืออาจจะมีทั้งสองภาวะที่ต้องรักษาไปพร้อมๆกันก็ได้