ถามแพทย์

 • พิษสุนัขบ้า

 • ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าไม่ครบ5เข็มฉีดไปแค่4เข็มเมือสิงหาคม65พึ่งมารู้ทีหลังว่าแมวตายควรทำยังไง
  ดีซายน์ แต้มน้อยย  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณผู้ใช้งาน

  อาการของแมวที่เป็นพิษสุนัขบ้าที่อาจจะพอสังเกตได้ ได้แก่ ระยะแรกสุนัข/แมว จะมีนิสัยเปลี่ยนไปจากเดิม ระยะที่ 2 เป็นระยะตื่นเต้น จะมีอาการกระวนกระวาย ตื่นเต้น ดุร้าย ไล่กัดคนและสัตว์อื่นที่ขวางหน้า แม้กระทั่งกรงหรือโซ่ที่ล่ามไว้ กลืนอาหารและน้ำผิดไป ลักษณะการเคี้ยวอาหารผิดปกติ และจะเสียชีวิตด้วยเยื่อหุ้มสมองอักเสบในที่สุด ส่วนใหญ่ใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์

  ดังนั้นหากสัตว์เสียชีวิตไปแล้วไม่ทราบสาเหตุ การรับวัคซีนให้ครบมีความสำคัญ โดยที่วัคซีนพิษสุนัขบ้า หากได้รับครบ 3 เข็มจาก 5 เข็มจะถือว่ารับครบแล้ว แต่การฉีดเข็ม 4 และ 5 จะเป็นการกระตุ้นให้ภูมิคุ้มกันอยู่ได้นานเป็นปี

  จากที่กล่าวมา แม้แมวจะตายไปแล้ว ก็น่าจะไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติม เพราะฉีดวัคซีนครบ แต่หากถูกกัดหรือข่วนซ้ำ การไปกระตุ้นวัคซีนมีความจำเป็น