ถามแพทย์

  • พิษสุนัขบ้า

  • ถ้าแมวตัวนึงติดพิษสุนัขบ้าแมวในคลอกที่เหลือจะติดด้วยไหมแมวไม่ได้มีการกัดกัน

    สวัสดีค่ะ คุณผู้ใช้งาน,

                       หากแมวเป็นโรคพิษสุนัขบ้า แล้วได้ไปกัดหรือข่วนหรือเลียแมวตัวอื่นๆ แมวตัวอื่นๆ ก็ย่อมเสี่ยงต่อการติดเชื้อพิษสุนัขบ้าค่ะ ดังนั้น แม้จะไม่ได้เห็นแมวกัดกัน แต่หากแมวมีการข่วนกันหรือเลียกัน ก็ย่อมมีโอกาสติดกันได้ค่ะ

                        หากสงสัยว่ามีแมวที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้า ควรรีบแยกแมวใส่กรง และไปตรวจที่โรงพยาบาลสัตว์ค่ะ เพราะบางครั้ง อาการที่เราอาจคิดว่าเป็นพิษสุนัขบ้า อาจไม่ใช่ก็ได้ค่ะ แต่หากพบว่าเป็นพิษสุนัขบ้าจริง ต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่โดยเร็ว และแยกแมวตัวที่อยู่ร่วมกันกับตัวที่เป็นออกจากสัตว์อื่นๆ โดยเร็วค่ะ