ถามแพทย์

 • พิษสุนัขบ้า

 •  Kamonpop Ariyasiriwong
  สมาชิก
  ถ้านำ้ลายหรือสารคัดหลั่งจากสุนัขกระเด็นไปถูก ริมฝีปากจะมีโอกาสติดพิษสุนัขบ้าไหมครับ

  สวัสดีค่ะ คุณ Kamonpop Ariyasiriwong,

                       หากน้ำลายจากสุนัขกระเด็นจากปากสุนัขมาโดนริมฝีปากหรือเข้าปากโดยตรง ก็อาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อพิษสุนัขบ้าได้ค่ะ แต่หากไม่ได้กระเด็นจากปากสุนัขโดยตรง แต่กระเด็นไปโดนสิ่งอื่นๆ เช่น กระเด็นลงน้ำหรืออาหาร แล้วน้ำหรืออาหารกระเด็นใส่หรือเข้าปากเรา ในกรณีนี้ ไม่ถือว่ามีความเสี่ยงในการติดเชื้อพิษสุนัขบ้าค่ะ เพราะเมื่อเชื้อไวรัสออกจากร่างกายสัตว์แล้ว ก็จะตายภายในเวลาไม่นาน หรืออ่อนแอลงจนไม่สามารถก่อโรคได้ค่ะ และยิ่งหากตกลงไปเจือจางในน้ำหรือสิ่งอื่นๆ ก็มักจะตายภายในทันทีค่ะ

                        ส่วนสารคัดหลั่งอื่นๆ จากสุนัข เช่น น้ำตา เลือด ปัสสาวะ อุจจาระ จากสุนัข ไม่ได้มีเชื้อไวรัสพิษสุนัขบ้าอยู่ค่ะ ดังนั้น การสัมผัสโดนสารคัดหลั่งอื่นๆ ไม่ได้ทำให้ติดเชื้อพิษสุนัขบ้าได้ค่ะ

                        อย่างไรก็ตาม การสัมผัสโดนสารคัดหลั่งต่างๆ จากสุนัข หากเข้าปากเราไป อาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรสัหรือแบคทีเรีย ที่ทำให้เกิดอาหารเป็นพิษ หรือติดเชื้อพยาธิต่างๆ ได้ค่ะ