ถามแพทย์

 • ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าครั้งแรกไม่ขึ้นตุ่ม ครั้งที่สองขึ้นตุ่ม ต้องไปฉีดใหม่ไหม

 •  Sopin Sirichat
  สมาชิก
  ไปฉีดวัคซีนกระตุ้น ฉีดครั้งแรกไม่ขึ้นตุ่ม ครั้งที่2ขึ้นตุ่ม ต้องไปอีกใหม่อีกครั้งมั้ยคะ
  Sopin Sirichat  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณSopin Sirichat

  การฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้านั้นสามารถฉีดได้ทั้งแบบเข้ากล้ามเนื้อหรือเข้าชั้นใต้ผิวหนัง

  ซึ่งหลังการฉีดนั้นอาจจะมีหรือไม่มีตุ่มก็ได้ หรือบางครั้งอาจมีตุ่มขณะฉีดทันทีที่มองไม่เห็นและตุ่มได้ยุบลงไปแล้ว

  ดังนั้นการไม่เห็นตุ่มหลังฉีดดังกล่าวมา ไม่น่าจะจำเป็นต้องไปรับวัคซีนอีกครั้งแต่อย่างใด หากได้ฉีดในสถานพยาบาลที่เชื่อถือได้