ถามแพทย์

  • ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้ากระตุ้นไปล่าสุด 12 ม.ค. แล้ววันที่ 16 ม.ค. คาดว่าสัมผัสกับน้ำลายแมว ต้องฉีดอีกไหม

  •  Terran Ezwin
    สมาชิก
    ผมได้รับวัคซีนกระตุ้นพิษสุนัขบ้าเข็มล่าสุดวัน12มค. ในวันที่16มค.มีเหตุให้สงสัยว่าสัมผัสกับน้ำลายแมวทางปาก ควรไปฉีดกระตุ้นหรือไม่

    สวัสดีค่ะ              

                          หากเคยฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าครบคอร์สตามกำหนดนัดมาแล้ว 4 หรือ 5 เข็ม แล้วได้ฉีดวัคซีนกระตุ้นไปล่าสุดเมื่อวันที่ 12 ม.ค. เมื่อไปสัมผัสกับน้ำลายแมวในวันที่ 16 ม.ค. ไม่จำเป็นต้องไปฉีดวัคซีนกระตุ้นอีก เพราะระดับภูมิคุ้มกันที่เพิ่งได้ฉีดกระตุ้นไป ยังคงสูงเพียงพอในการป้องกันการเกิดโรคได้ค่ะ