ถามแพทย์

  • ไม่ได้ถูกสุนัขกัดหรือเพลีย แต่อาจมูกมาชน แล้วเอามือไปจับ แล้วเอามาเลีย จะเป็นอะไรไหม

  •  Teerasak
    สมาชิก
    คุณหมอครับถ้าเราไม่ได้ถูกกัดถูกเลียแต่มันเดินมาชนบริเวณจมูกของมันแล้วเราเผลอจับโดนแล้วนำไปเลียจะเกิดอะไรไหมครับ

    สวัสดีค่ะ คุณ  teerasak,

                         การที่สุนัขเดินเอาจมูกมาชน แล้วเราเอามือไปจับบริเวณที่จมูกมาชน แล้วเอามือมาเลีย โอกาสในการติดเชื้อพิษสุนัขบ้าถือว่าไม่น่าเกิดขึ้นได้ เพราะไม่ได้ถูกสุนัขเลียที่ปากโดยตรง ดังนั้น จึงอาจไม่จำเป็นต้องฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าค่ะ