ถามแพทย์

 • ถ้าเชื้อพิษสุนัขบ้าอยู่ในน้ำบาดาล จะติดเชื้อไหม ใช้น้ำทุกวัน

 •  Mamieww
  สมาชิก
  คุณหมอคะถ้าสมมุติว่ามีเชื้อพิษสุนัขบ้าอยู่ในน้ำ น้ำปริมาณเยอะและเป็นน้ำบาดาลถ้าเกิดว่าน้ำนั้นโดนบาดแผลหรือโดนช่องทางที่อาจทำให้เกิดการติดเชื้อ มีโอกาสติดเชื้อมั้ยคะ คือว่าไม่แน่ใจว่าตัวเองสัมผัสเชื้อหรือป่าว เลยล้างมือแล้วกังวลว่าถ้ามีเชื้ออาจจะลงไปในน้ำค่ะ ซึ่งเป็นน้ำที่ใช้ทุกวัน

  สวัสดีค่ะ คุณ Mamieww,

                      การอยู่รอดของเชื้อไวรัสโรคพิษสุนัขบ้าภายนอกตัวของสัตว์ ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง ทั้งอุณหภูมิของอากาศ ความชื้น แสงสว่าง สารเคมีต่างๆ เช่น หากอยู่ในอุณหภูมิห้องปกติธรรมดา (30 องศาเซลเซียส) ที่อากาศแห้ง และโดนแสงแดด เชื้อไวรัสพิษสุนัขบ้ามักจะตายภายใน 2 ชั่วโมง หากไม่โดนแสงแดดจะตายภายใน 20 ชั่วโมง แต่หากอุณหภูมิมากกว่า 50 องศาเซลเซียส เชื้อจะตายใน 2-3 นาที หากอากาศเย็น ( ที่ประมาณ 20 องศาเซลเซียส) มีความชื้นเหมาะสม ไม่โดนแสงแดด เชื้ออาจอยู่ได้นาน 1-2 วัน แต่หากเชื้อโดนผงซักฟอกหรือสบู่ หรือสารเคมีที่มีความเป็นกรดหรือด่างก็จะตายในทันที

                   สำหรับในน้ำ หากปริมาณน้ำมีมาก เชื้อย่อมจะถูกเจือจาง เชื้อที่ออกมาภายนอกตัวสัตว์แล้วนั้น เมื่อมาอยู่ในน้ำ ส่วนใหญ่มักจะตายภายใน 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของน้ำ สภาพความเป็นกรดด่าง และการโดนแสงสว่างด้วย และหากเป็นน้ำที่มีคลอรีน เชื้อก็จะตายภายในไม่กี่นาทีคะ

                   นอกจากนี้ หากมือที่สัมผัสโดนน้ำ ไม่มีบาดแผลใดๆ ก็ไม่ได้ทำให้ติดเชื้อได้ค่ะ