ถามแพทย์

 • เพึ่งฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้ากระตุ้นไปเมื่อวันที่ 12 เม.ย. วันที่ 14 เม.ย.โดนเเมวข่วนอีก ต้องไปฉีดอีกไหม

 •  เด็กดี
  สมาชิก
  พึ่งฉีดกระตุ้นไป 1 เข็ม วันที่ 12 เมษายน วันที่ 14 เมษายน โดนเเมวข่วนอีกต้องไปฉีดอีกไหมครับ

  สวัสดีค่ะ คุณ เด็กดี,

                         หากเคยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าครบตามกำหนดนัดมาแล้วอย่างน้อย 3 เข็ม และได้ฉีดกระตุ้นไปล่าสุดเมื่อวันที่ 12 เม.ย. เมื่อโดนแมวข่วนอีกในวันที่ 14 เม.ย. ยังไม่จำเป็นต้องไปฉีดวัคซีนกระตุ้นอีกค่ะ เพราะระดับภูมิคุ้มกันที่เพิ่งถูกกระตุ้นไป ยังคงสูงเพียงพอในการป้องกันการเกิดโรคได้

                       อย่างไรก็ตาม หากแผลที่โดนข่วนมีเลือดออก ก็ควรล้างทำความสะอาดบาดแผลให้สะอาด และใส่ยาฆ่าเชื้อ เช่น โพวิโดน ไอโอดีน เป็นต้น และเช็ดแผลต่อทุกวันด้วยน้ำเกลือ หลีกเลี่ยงไม่ให้แผลโดนน้ำจนกว่าจะหายค่ะ