ถามแพทย์

 • พิษสุนัขบ้า

 •  Naam Krittiya
  สมาชิก
  สุนัขฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าทุกปี แต่ปีนี้เลยกำหนดที่คุณหมอนัดฉีดวัคซีนมา 2 สัปดาห์ มีโอกาสเป็นโรคพิษสุนัขบ้ามั้ยคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Naam Krittiya,

                    หากหมายถึงการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าในสุนัขหรือแมว การฉีดวัคซีนเลยกำหนดนัดไป 2 สัปดาห์ ไม่ได้ทำให้ความเสี่ยงในการเป็นโรคพิษสุนัขบ้าเพิ่มขึ้น ระดับภูมิคุ้มกันในสุนัขหรือแมว ยังคงสูงเพียงพอต่อเนื่องในการป้องกันการเกิดโรคได้ค่ะ นอกจากนี้ ในประเทศที่แทบไม่พบรายงานการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ในประเทศที่พัฒนาแล้ว จะแนะนำให้ฉีดวัคซีนในสัตว์เลี้ยงทุก 2 ปีด้วยซ้ำค่ะ 

                     แต่หากหมายถึงการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าในคน หากไม่ได้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ เช่น สัตวแพทย์ ผู้ช่วยสัตวแพทย์ คนดูแลสัตว์จรจัดในสถานสงเคราะห์ ทำงานในสวนสัตว์ เป็นต้น ก็ไม่จำเป็นต้องไปฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าโดยไม่จำเป็นค่ะ