ถามแพทย์

 • หนูหรือกระรอกมากัดฝ้าเป็นรู ใช้มือไปจับฝ้า ที่นิ้วมีแผลเล็บฉีก และมีเศษผงฝ้ากระเด็นเข้าตา จะติดพิษสุนัขบ้าไหม

 •  Voravit VL
  สมาชิก
  พอดีว่ามีหนูไม่ก็กระรอกมาฝ้าในบ้าน อยากทราบว่ากรณีที่หนูมีพิษสุนัขบ้า กัดฝ้าเป็นรู แล้วเราไปจับโดยที่นิ้วมีแผลเล็บฉีก และเศษผงฝ้าร่วงกระเด็นเข้าตา อยากทราบว่าจะมีความเสี่ยงติดำษสุนัขบ้าไหมครับ ฉีดพิษสุนัขบ้าเข็มล่าสุดประมาณ 6เดือนครึ่งครับ

  สวัสดีค่ะ คุณผู้ใช้งาน,

                         การใช้มือไปจับฝ้าที่เป็นรู ซึ่งเกิดจากกระรอกหรือหนูมากัด โดยที่นิ้วมือมีแผลเล็บฉีกอยู่ ไม่ได้ทำให้ติดเชื้อพิษสุนัขบ้าได้ รวมถึงการที่เศษฝ้าร่วงกระเด็นเข้าตา ก็ไม่ได้ทำให้ติดเชื้อพิษสุนัขบ้าเช่นกันค่ะ เพราะเชื้อพิษสุนัขบ้านั้น เมื่อออกจากร่างกายสัตว์ก็จะตายในเวลาไม่นาน และการจะติดเชื้อพิษสุนัขบ้า ก็จะเกิดจากการโดนสัตว์กัด ข่วนหรือเลียตา จมูก ปากโดยตรงค่ะ จะไม่ได้ติดเชื้อทางอ้อมผ่านสิ่งของต่างๆ

                        อย่างไรก็ตาม การที่เศษฝ้ากระเด็นเข้าตา อาจทำให้เชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียต่างๆ เข้าตา เกิดเยื่อบุตาอักเสบตามมาได้ ดังนั้น ก็ควรล้างตาด้วยน้ำสะอาด โดยการลืมตาในน้ำและกะพริบตาไปมาหลายๆ ครั้ง หรืออาจเปิดน้ำจากก๊อกให้ไหลผ่านตาชั่วครู่ หลังจากนั้น ก็ให้สังเกตอาการ หากเกิดมีตาแดง เจ็บตา ปวดตา มีขึ้ตามา ก็ควรไปพบแพทย์เพื่อรักษาค่ะ

                         ส่วนมือที่ไปจับฝ้า ก็ให้ฟอกล้างด้วยสบู่ให้สะอาด ใส่ยาฆ่าเชื้อบริเวณที่มีเล็บฉีก เช่น โพวิโดน ไอโอดีน เป็นต้น ป้องกันแผลอักเสบติดเชื้อจากเชื้อแบคทีเรียต่างๆ ค่ะ