ถามแพทย์

 • ช่วงนี้ชอบพิมพ์คำสลับกัน ตัวอย่างเช่น ไปกัน ก็จะพิมพ์ว่า กันไป เป็นแบบนี้ค่อนข้างบ่อย

 •  Noey Sirirat
  สมาชิก
  ช่วงนี้รู้สึกว่า ชอบพิมพ์คำสลับกัน ตัวอย่างเช่น ไปกัน ก็จะพิมพ์ว่า กันไป เป็นแบบนี้ค่อนข้างบ่อย เลยค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Noey Sirirat,

                      การทำงานต่างๆ ผิดพลาดเล็กๆ น้อยๆ รวมถึงการพิมพ์คำผิด ไม่ได้ถือว่าเป็นความผิดปกติอะไร โดยปัจจัยที่อาจทำให้เกิดการทำงานผิดพลาด ได้แก่

                     - การไม่มีสมาธิ เช่น ทำงานไปกินอาหารไป คุยโทรศัพท์ขณะทำงาน เปิดดูมือถือขณะทำงาน เป็นต้น 

                     - เร่งทำงานเร็วไป ย่อมผิดพลาดได้มาก

                     - การนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอ นอนดึก ทำให้เกิดความง่วงซึม สมองไม่ปลอดโปร่ง ก็ส่งผลทำให้ทำงานผิดพลาดได้

                     - มีเรื่องวิตกกังวล เครียด ย่อมส่งผลให้ทำงานผิดพลาดได้

                     - ผลข้างเคียงจากการทานยาบางชนิด อาจทำให้เกิดมึนหัว เวียนหัว ง่วงนอน จึงมีผลต่อการทำงานได้

                      ดังนั้น ก็ควรพยายามหลีกเลี่ยงปัจจัยต่างๆ ดังที่กล่าวไป การทำงานก็ย่อมจะผิดพลาดน้อยลงค่ะ

                       ทั้งนี้ การจะเรียกว่ามีอาการผิดปกติ ก็ต้องมีอาการต่างๆ เช่น มีปัญหาในการเขียนสะกดคำ โดยจะสะกดคำที่เคยสะกดได้ไม่ถูก และแต่งประโยคไม่ถูกต้อง ทั้งๆ ที่เคยทำได้ หรือหากเป็นมาก อาจเขียนหนังสือไม่ได้เลย นอกจากนี้ ก็อาจมีปัญหาในการอ่าน โดยจะมีการอ่านคำตกหล่นหลายๆ คำ หรืออ่านไม่ได้เลย หรือมีปัญหาในการพูด การฟัง เป็นต้น ซึ่งอาการเหล่านี้ มักเป็นผลมาจากโรคในสมองค่ะ