ถามแพทย์

 • ถ้าพาแมวจรจัดที่มีเชื้อพิษสุนัขบ้าอยู่แต่ยังไม่แสดงอาการไปฉีดวัคซีน จะทำให้แมวมีอาการอย่างไร

 • ถ้าแมวจรที่เลี้ยงไว้มีเชื้อพิษสุนัขบ้าอยู่ในตัวแล้วแต่ยังไม่แสดงอาการเชื้ออาจจะกำลังฟักตัว แล้วเราพาไปฉีดยาพิษสุนัขบ้าแมวจะมีอาการอย่างไรคะ จะเสริมให้อาการออกเร็วขึ้นหรือเค้าจะหายจากเชื้อนี้ ตอนนี้เล่นกับน้องแบบเกรงๆกลัวพลาดโดนกัด
  อรสุมา แพร่คุณธรรม  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ อรสุมา แพร่คุณธรรม

  หากแมวตัวนั้นได้รับเชื้อโรคพิษสุนัขบ้ามาแล้ว แต่ยังไม่แสดงอาการ การได้รับวัคซีนก็จะเป็นการกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาเพื่อป้องกันโรคได้ เหมือนกับในคนที่ถูกสัตว์กัดก่อน แล้วไปรับวัคซีนป้องกันโรคทีหลังได้ค่ะ

  ดังนั้น ควรรีบพาแมวไปฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าเมื่อแมวยังสบายดีอยู่ ไม่แสดงอาการผิดปกติอะไร เพื่อเป็นการป้องกันโรค และหากต้องสัมผัสกับสัตว์บ่อยๆ จริงๆแล้วตนเองก็ควรจะได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแบบป้องกันไว้ก่อน ฉีด2 เข็มห่างกัน 7 วันร่วมไปด้วย และกระตุ้นซ้ำทุก 2-3 ปีค่ะ