ถามแพทย์

  • พอดีแฟนมีตกขาวคล้ายเมือกสีน้ำตาลเข้มประมาณ5วันครับแล้วก็หายเป็นปกติ

  • สวัสดีครับหมอ พอดีแฟนมีตกขาวคล้ายเมือกสีน้ำตาลเข้มประมาณ5วันครับแล้วก็หายเป็นปกติ โดยปกติแล้วประจำเดือนจะมาวันที่2ของทุกเดือนและหายประมาณวันที่6-7 แล้วได้มี พสพ.วันที่16ผ่านมา6วันคือวันที่22แล้วแฟนก็มาเป็นตกขาวสีน้ำตาลเข้มพร้อมมีเมือกปนเป็นอยู่5วันครับแล้วก็หายปกติไม่มีเลือดไม่มีอะไรมีแต่เมือกใสๆบางครั้ง แล้วพอมาเดือนใหม่ประจำเดือนจะมาทุกวันที่2 แต่ผ่านมาถึงวันที่6แล้วประจำเดือนยังไม่มาเลยครับแบบนี้จะื้องไหม หรือมีอันตรายอะไรไหมครับ
    สวัสดีครับหมอ พอดีแฟนมีตกขาวคล้ายเมือกสีน้ำตาลเข้มประมาณ5วันครับแล้วก็หายเป็นปกติ โดยปกติแล้วประจำเดือนจะมาวันที่2ของทุกเดือนและหายประมาณวันที่6-7 แล้วได้มี พสพ.วันที่16ผ่านมา6วันคือวันที่22แล้วแฟนก็มาเป็นตกขาวสีน้ำตาลเข้มพร้อมมีเมือกปนเป็นอยู่5วันครับแล้วก็หายปกติไม่มีเลือดไม่มีอะไรมีแต่เมือกใสๆบางครั้ง แล้วพอมาเดือนใหม่ประจำเดือนจะมาทุกวันที่2 แต่ผ่านมาถึงวันที่6แล้วประจำเดือนยังไม่มาเลยครับแบบนี้จะื้องไหม หรือมีอันตรายอะไรไหมครับ