ถามแพทย์

 • มีเพศสัมพันธ์ทางปาก เสี่ยงติดโรคอะไรไหม

 • พอดีมีอะไรกับแฟน แล้วช่วยแฟนทางปากจนเขาเสร็จมีโอกาสเสี่ยงเป็นอะไรไหมค่ะ มีการบ้วนน้ำ แล้วก็แปรงฟันหลังเสร็จแล้วด้วยค่ะ
  ธิญาดา ม่วงโมรา  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ ธิญาดา ม่วงโมรา

  เข้าใจว่าเสี่ยงในที่นี้น่าจะหมายถึงโรค hiv นะคะ

  โรค hiv คือการติดเชื้อไวรัส hiv ในร่างกาย ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันบกพร่องจนทำให้เกิดภาวะเอดส์ และติดเชื้อฉวยโอกาสจนอาจเสียชีิวิตในที่สุด

  การติดต่อของเชื้อ hiv

  -การรับเลือด

  -การใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน

  -การมีเพศสัมพันธ์ทางช่องคลอด/ทวารหนัก/การใช้ปาก

  -จากมารดาสู่บุตรในระหว่างตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

  -สารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อเช่นเลือด มาโดนที่แผล หรือเข้าไปในเยื่อบุตาหรือปากหรือเยื่อบุอวัยวะเพศ

  ดังนั้นจากเหตุการณ์ที่กล่าวมาจึงมีความเสี่ยงในการติดโรค hiv หากผู้ที่เรามีเพศสัมพันธ์ทางปากด้วยมีเชื้อ hiv ค่ะ โอกาสติดจะมากน้อยขึ้นกับปริมาณไวรัสและการฉีกขาดของเยื่อบุในช่องปากหรืออวัยวะเพศว่ามีมากน้อยเพียงใด หากติดโรคไปแล้วการบ้วนน้ำหรือแปรงฟันหลังจากนั้นจะไม่ช่วยค่ะ

  หลีกเลี่ยงการติดต่อและสัมผัสกับผู้ป่วยที่มีเชื้อ hiv ดังช่องทางที่กล่าวไป  แนะนำการมีเพศสัมพันธ์โดยใส่ถุงยางอนามัย และหากมีแผลในปากไม่ควรมีเพศสัมพันธ์ทางปากค่ะ

  สามารถพบแพทย์ใกล้บ้านเพื่อประเมินความเสี่ยงอีกครั้ง หากเสี่ยงมาภายใน 72 ชั่วโมง อาจมีข้อบ่งชี้ในการรับประทานยาต้านไวรัส และเจาะเลือดติดตามอาการ

  โรคอื่นๆที่อาจติดต่อได้เช่นโรคหนองในแท้ ที่ทำให้มีอาการคออักเสบและมีหนองได้