ถามแพทย์

 • ถ้าร่างกายมีพยาธิตัวตืด เราจะมีอาการอย่างไร และรักษาอย่างไร

 •  To P Neverdie
  สมาชิก
  มีพยาธิตัวตืดในร่างกายครวรักษา​ยังไง​นี้ครับ เคยซื้อยามากินแล้วปวดท้องมากเลยหยุดกินไปครับ ร่างกายเริ่มแย่แล้วครับจากคนแข็งแรงตอนนี้เป็นคนขี้โรคไปเลย ไอ ไม่สบายง่าย ภูแพ้​ก็เป็น
  To P Neverdie  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ To P Neverdie

  พยาธิตัวตืดแบ่งเป็น 2 ประเภทคือตืดหมูกับตืดวัว โดยตืดหมูจะพบได้บ่อยกว่า แต่จะแสดงอาการคล้ายๆกัน การติดต่อคือการรับประทานเนื้อหมูหรือเนื้อวัวดิบที่มีพยาธิปนอยู่

  อาการจะมี 2 ประเภทหลัก

  1.อาการที่เกิดจากการกินเนื้อหมูหรือเนื้อวัวดิบเข้าไป วิธีนี้พยาธิตัวเต็มวัยจะไปอยู่ที่ลำไส้ จะสังเกตได้จากปล้องของพยาธิสีขาวๆที่หลุดออกมากับอุจจาระ ปวดท้อง อาหารไม่ย่อย คลื่นไส้ อาเจียน น้ำหนักลด ถ้ามีจำนวนมากๆอาจจะมาด้วยอาการลำไส้อุดตัน

  2.อาการที่เกิดจากการกินพยาธิตัวตืดระยะตัวอ่อนที่ปนเปื้อนอยู่กับผัก ผลไม้เข้าไป อันนี้จะอันตรายกว่ามาก เพราะตัวอ่อนของพยาธิจะไชเข้าไปในกระแสเลือดและไปเติบโตเป็นถุงน้ำอยู่ในสมองได้ มาด้วยอาการชัก พฤติกรรมเปลี่ยนแปลง ปวดศีรษะ คลื่นไส้ จนถึงแก่ชีิวิต ในบางรายก็อาจจะแค่ไชไปอยู่ตามใต้ผิวหนังคลำได้เป็นก้อน

  ดังนั้นจากอาการที่กล่าวมาไม่ได้เป็นอาการที่เคยมีการรายงานว่าพบในการติดเชื้อพยาธิตัวตืดค่ะ

  วิธีการรักษาคือการรับประทานยาฆ่าเชื้อพยาธิ ถ้าเป็นพยาธิในลำไส้เป็นยารับประทานชื่อ Praziquantel ทานครั้งเดียว ถ้าเป็นพยาธิตัวอ่อนในสมองต้องได้ยาชื่อ Albendazoleแบบฉีด 28 วัน

  การดูแลตัวเองเบื้องต้น คือรับประทานอาหารสุกสะอาด ไม่รับประทานผักหรือผลไม้ที่ยังไม่ได้ล้าง

  สังเกตอาการเบื้องต้นถ้ามีอาการดังที่กล่าวไป ร่วมกับเคยมีประวัติรับประทานอาหารสุกๆดิบๆ ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจอุจจาระหรือตรวจร่างกายเพิ่มเติมว่ามีพยาธิหรือไม่ค่ะ