ถามแพทย์

 • พบถุงน้ำบริเวณเต้านม

 •  Chintarporn Suwannachairop
  สมาชิก

  การพบถุงน้ำบริเวณเต้านม ขนาด 0.06 มิล 2 ถุง

  เกิดจากสาเหตุใด ได้บ้างค่ะ? 

  พันธุกรรมไม่มีใครป่วยเป็นมะเร็ง และได้ให้นมบุตรทั้งสองคน คนละ 6 เดือน

  ตรวจสุขภาพประจำปีแล้วเจอค่ะ

  ต้องเอาออกมั้ยค่ะ? ตอนนี้อายุ 50 ปี ค่ะ

  ขอบคุณค่ะ

  Chintarporn Suwannachairop  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณChintarporn Suwannachairop

  ถุงน้ำบริเวณเต้านมขนาดดังกล่าวมานั้นถือว่าเป็นขนาดเล็ก แต่ไม่แน่ใจว่าลักษณะเป็นอย่างไร

  ซึ่งปกติแล้วในการตรวจอัลตราซาวน์เต้านมและการทำแมมโมแกรม เมื่อเห็นก้อนหรือถุงน้ำที่ผิดปกติ จะมีการวิเคราะห์ออกมาว่าเป็นถุงน้ำหรือก้อนที่เหมือนมะเร็งมากน้อยแค่ไหน และจัดเป็นกลุ่มที่เรียกว่า BIRAD มา โดยถ้าเป็นกลุ่มที่ไม่ได้เหมือนมะเร็งเลยก็อาจจะไม่ต้องรักษา ไม่ต้องตัดออก และติดตามอาการทุก 6 เดือน-1 ปี แต่ถ้าเสี่ยงเป็นมะเร็งส่วนใหญ่แพทย์จะแจ้งให้ทราบ เพื่อติดตามใกล้ชิดหรือตัดชิ้นเนื้อไปตรวจเพิ่มเติม

  แนะนำสอบถามแพทย์ที่ตรวจสุขภาพว่าถุงน้ำดังกล่าวมานี้ มีการอ่านออกมาว่าลักษณะเหมือนเนื้อร้ายหรือเนื้อดีมากกว่า และติดตามอาการตามแพทย์นัด ควรหมั่นคลำก้อนที่เต้านมเองทุกเดือน ถ้ามีก้อนใหม่ๆที่คลำได้ ให้ไปพบแพทย์