ถามแพทย์

  • ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าครบคอร์ส 3 เข็ม และได้ฉีดกระตุ้นปี 61, 62 และล่าสุด 9 ต.ค.63 ต้องฉีดอีกครั้งเมื่อไหร่ ให้ภูมิสูงต่อเนื่อง

  •  Pingping66
    สมาชิก
    ประวัติฉีดครบคอร์สแล้ว3เข็ม จากนั้นกระตุ้น ปี 61 2 เข็ม กระตุ้นปี 62 2 เข็ม กระตุ้นปี 63 2 เข็ม เข็มล่าสุดคือ 9 ต.ค.63 คำถามคือ 1.ถ้าช่วงนี้โดนข่วน ยังมีภูมิอยู่ไหม 2.ต้องฉีดอีกทีเมื่อไหร่ เพื่อให้ภูมิสูงต่อเนื่อง

    สวัสดีค่ะ คุณ Pingping66,

                        หากเคยฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าครบคอร์สมาแล้ว 3 เข็ม และได้ฉีดกระตุ้นในปี 61 จำนวน 2 เข็ม กระตุ้นปี 62 จำนวน 2 เข็ม กระตุ้นปี 63 จำนวน 2 เข็ม โดยเข็มล่าสุดคือ 9 ต.ค.63 ระดับภูมิคุ้มกันก็จะสูงต่อเนื่องเพียงพอในการป้องกันการเกิดโรคไปได้นาน 2-3 ปี และในช่วงระหว่างนี้ หากโดนสัตว์กัดหรือข่วน ก็ไม่จำเป็นต้องฉีดกระตุ้นอีกค่ะ และหากต้องการให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันสูงต่อเนื่อง ก็ให้ฉีดกระตุ้นอีกครั้งอย่างน้อยภายในช่วง ต.ค. 65 (หรืออาจนานกว่านั้นก็ได้) จำนวน 1 เข็มค่ะ