ถามแพทย์

 • ฝีบนใบหน้า

 •  Airafan Mamat
  สมาชิก
  เป็นฝีไม่มีหัวบนเปลื่อกตา มาสามอาทิตย์ แล้ว ปล่อยไว้นานๆ จะเกิดอะไรไหม

   สวัสดีค่ะ คุณ Airafan Mamat

  ตุ่มที่เปลือกตา อาจเกิดได้จากสาเหตุต่างๆ เช่น ถุงน้ำ, ก้อนของต่อมไขมัน, ตากุ้งยิง เป็นต้น

  จากที่เล่ามา หากไม่มีอาการปวดบวมแดง ตายังมองเห็นได้ปกติ สามารถรอดูอาการได้นะคะ แต่หากมีอาการปวด บวม แดง หรือตามัว ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจดูอาการและรับการรักษาอย่างเหมาะสมนะคะ