ถามแพทย์

 • ฝังยาคุม แต่ประจำเดือนไม่มาทุกเดือน ต้องทำอย่างไร

 •  Pop Ariya
  สมาชิก
  ฝั่งยาคุมแต่ประจำเดือนไม่มาทุกเดือน ต้องทำยังไงคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Pop Ariya,

                      เมื่อฝังยาคุมกำเนิดแล้ว จะมีผลทำให้ประจำเดือนมาไม่ปกติได้ โดยประมาณ 1 ใน 5 ราย จะไม่มีประจำเดือนมา อีกประมาณ 1 ใน 5 ราย จะมีเลือดออกบ่อย เลือดออกติดต่อกันนาน แต่ประมาณครึ่งหนึ่ง เลือดจะค่อยๆ มาน้อยลงหลังจาก 3 เดือนไปแล้ว ส่วนที่พบบ่อย คือประมาณ 3 ใน 5 ราย จะมีประจำเดือนมาแบบกะปริดกะปรอย โดยจะมีปริมาณน้อยๆ มาบ้างไม่มาบ้าง

                      ดังนั้น การที่ประจำเดือนไม่มาทุกเดือน มาบ้างไม่มาบ้าง ก็ถือเป็นผลจากยาฝังคุมกำเนิดได้ค่ะ ซึ่งก็ไม่ได้อันตรายอะไรค่ะ และไม่จำเป็นต้องทานยาอะไรไปค่ะ เมื่อยาฝังหมดอายุ หรือถอดยาฝังออก ประจำเดือนก็จะกลับมาเป็นปกติเหมือนที่เคยเป็นค่ะ