ถามแพทย์

  • ฝังยาคุมได้ 2 ปีแล้ว ปีแรกประจำเดือนไม่มาเลย เข้าปีที่ 2 มีเลือดออกทุกวันเลย ผิดปกติไหม

  • สวัสดีค่ะ. คือหนูฝังเข็มได้จะสองปีแล้วค่ะ. ปีแรกป่ะจำเดือนไม่มาเลย. พอเข้าปีที่2 ประจำเดือนมาตลอดมาทุกวันไม่หยุดเลยค่ะ. จนทุกวันนี้ก็ยังไม่หยุด. ผิดปรกติรึป่าวต่ะ. ควรเอาเข็มออกมั้ยค่ะ กังวลมากเลยค่ะมันไหลตลอดเลย

    สวัสดีค่ะ คุณ จัททร์เพ็ญ ประจวบกลาง,

                     ผลข้างเคียงของยาฝังคุมกำเนิด มักทำให้เกิดเลือดออกกะปริดกะปรอย หรือมีประจำเดือนมาบ่อย หรือมีประจำเดือนมาปริมาณมาก  แต่มักเกิดในช่วง 2-3 เดือนแรก หลังจากนั้นเลือดมักจะออกน้อยลง ในบางรายประจำเดือนอาจขาดหายไปได้

                    ดังนั้นหากฝังมาได้ 2 ปีแล้ว และประจำเดือนขาดหายไปในปีแรก ต่อมามีเลือดออกทุกวันมาทุกวัน อาจเป็นผลข้างเคียงของยาฝังคุมกำเนิดได้ หรือาจเกิดจากสาเหตุอื่นๆ ได้ เช่น มีติ่งเนื้อในเยื่อบุโพรงมดลูก มีการติดเชื้อในโพรงมดลูก มะเร็งปากมดลูก หรือเกิดจากการเเข็งตัวของเลือดผิดปกติ เป็นต้น แนะนำควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจว่าเกิดจากสาเหตุที่ผิดปกติหรือไม่ ไม่ควรปล่อยทิ้งไว้ เพราะอาจทำให้เกิดภาวะโลหิตจางตามมาได้ หากไม่มีความผิดปกติใดๆ การรักษาคือ อาจให้ยาหยุดการไหลของเลือด เช่น tranexamic acid (กรดทรานเอกซามิก) หรือให้ยาคุมกำเนิดชนิดที่เป็นฮอร์โมนรวมทานร่วมไปด้วย หรืออาจพิจารณาถอดยาฝังคุมกำเนิดออก