ถามแพทย์

 • ฝังเข็มยาคุมแบบ 5 ปีมาได้ 3 ปีแล้ว ตอนนี้ประจำเดือนไม่มา จะท้องไหม

 •  Duean Kaewngam
  สมาชิก
  สอบถามค่ะฝังเข็มยาคุมแบบ5ปีตอนนี้ฝังมาได้3ปีกว่าแล้วปกติเมนส์จะมาปกติและจู่ๆเมนมาขาดหายเดือนนึงมีสิทท้องไหมค่ะ
  Duean Kaewngam  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Duean Kaewngam

  การใช้ยาคุมแบบฝังคุมกำเนิดนั้น มีโอกาสตั้งครรภ์ขณะฝังยาได้น้อยมากค่ะ ยามีประสิทธิภาพประมาณ 95-99% ในการคุมกำเนิด

  โดยในระหว่างการฝังยาคุมนั้น ประจำเดือนอาจจะมาไม่สม่ำเสมอจนถึงขั้นไม่มาได้ ซึ่งเป็นผลข้างเคียงของยาที่พบได้เช่นกัน

  ดังนั้นจากที่กล่าวมา ยังนึกถึงเรื่องของการตั้งครรภ์ได้น้อย หากไม่สบายใจ สามารถซื้อชุดตรวจครรภ์ทางปัสสาวะมาตรวจได้เองเบื้องต้น ให้ผลบวกได้ 10-14 วันหลังปฏิสนธิ