ถามแพทย์

 • ฝังยาคุมหลังคลอดแล้วมีเลือดออกกระปริดกระปรอย เกิดจากอะไร

 •  Napatsorn
  สมาชิก
  ฝังยาคุมหลังคลอกไม่ถึง1เดือนมีเลือดออกกระปิิิิิิิดกระปอยเกิดจากอะไรค่ะ
  Napatsorn  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Napatsorn Keawkaorn

  ยาคุมแบบฝังคุมกำเนิด เป็นการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูง โอกาสตั้งครรภ์ขณะฝังยามีได้น้อยกว่า 1% โดยควรเริ่มฝังภายใน 5 วันแรกของการมีประจำเดือน  เพื่อให้สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้เลย แต่หากเริ่มฝังเวลาอื่นควรรอให้ครบ 7 วัน และเป็นการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูง โอกาสตั้งครรภ์ขณะฝังยาน้อยกว่า 1%

  หลังการใช้ยาคุมแบบฝัง อาจจะมีผลข้างเคียงที่พบได้เช่น การมีเลือดออกกระปริดกระปรอยทางช่องคลอด ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอจนถึงไม่มาได้

  ดังนั้นอาจจะเป็นผลข้างเคียงจากยาฝัง ซึ่งควรจะเป็นเลือดออกแค่กระปริดกระปรอย ให้สังเกตลักษณะเลือด ว่าไม่ได้ออกมากเป็นลิ่มเลือด หรือออกติดต่อกันเกิน 7 วัน หากเลือดออกมาก หรือออกต่อเนื่องควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุที่อาจจะเป็นโรคอื่นๆเช่นการติดเชื้อหรือมีเนื้องอกของอวัยวะสืบพันธุ์เพศหญิงต่อไป