ถามแพทย์

 • ฝังยาคุมมา 1 ปี ประจำเดือนมา 2 ครั้งในเดือนล่าสุด ออกกะปริดกะปรอย ปกติไหม หรือว่าท้อง

 •  aaamumu
  สมาชิก
  ฝังยาคุมได้ประมาณเกือบ 1 ปีแล้วค่ะ แต่เดือนล่าสุดประจำเดือนมา 2 ครั้งในเดือนล่าสุด มีลักษณะกระปริบกระปรอย มีสีน้ำตาล แบบนี้ปกติไหมคะหรือว่าท้อง เพราะบางเว็บบอกว่า เป็นเลือดล้างหน้าเด็กค่ะ ขอบคุณค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ aaamumu,

                       เมื่อฝังยาคุมกำเนิด ผลข้างเคียงมักทำให้ประจำเดือนมาผิดปกติไป  โดยส่วนใหญ่มักทำให้เกิดเลือดออกกะปริดกะปรอยเป็นครั้งเป็นคราว หรือบางครั้งอาจทำให้เกิดเลือดออกบ่อยๆ เลือดออกติดต่อกันนาน หรือมีปริมาณมากได้ หรือบางครั้งก็อาจทำให้ประจำเดือนขาดหายไปก็ได้ค่ะ ซึ่งก็ไม่ได้อันตรายอะไร ยกเว้นกรณีที่มีเลือดออกบ่อยๆ ออกปริมาณมาก อาจทำให้เกิดภาวะโลหิตจางตามมาได้ค่ะ ซึ่งหากมีเลือดออกบ่อยเกินไป ก็ควรไปพบสูติ-นรีแพทย์เพื่อรักษาค่ะ 

                      ทั้งนี้ การที่มีเลือดออก 2 ครั้งใน 1 เดือน และในตอนนี้มีเลือดออกกะปริดกะปรอย ก็น่าจะเกิดจากผลข้างเคียงของยาฝังคุมกำเนิด มากกว่าเกิดจากผลของการตั้งครรภ์ค่ะ แต่ทั้งนี้ หากกังวล ก็อาจตรวจหาการตั้งครรภ์ดูค่ะ