ถามแพทย์

 • คลอดลูก 31 ม.ค. ฝังยาคุม 20 ก.พ. วันที่ 24 ก.พ. มีเลือดออก เป็นประจำเดือนหรือน้ำคาวปลา

 • คลอดวันที่31มกราที่ผ่านมาวันที่20กุมภาได้ฝังยาคุม วันที่24 มีเลือดออกค่ะใช่น้ำคาวปลาหรือประจำเดือนค่ะ แต่ว่าก่อนหน้านี้น้ำคาวปลาเป็นสีเหลืองแล้ว แล้วกลับมาเป็นสีแดงไม่แน่ใจว่าใช่ประจำเดือนหรือปล่าว

  สวัสดีค่ะ คุณ แป้ง'งง ร้อย'อารมณ์,

                       หากคลอดลูกในวันที่ 31 ม.ค. แล้วได้ฝังยาคุมกำเนิดในวันที่ 20 ก.พ. ยาฝังคุมกำเนิดก็จะออกฤทธิ์ในการป้องกันการตั้งครรภ์ได้ทันที โดยจะช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้มากกว่า 99%

                       สำหรับเลือดที่ออกในวันที่ 24 ก.พ. ไม่น่าใช่น้ำคาวปลา เพราะหากน้ำคาวปลาเป็นสีเหลืองแล้ว ก็แสดงว่าน้ำคาวปลาใกล้หมดแล้ว ดังนั้น เลือดที่ออกจึงน่าเกิดจากผลของยาฝังคุมกำเนิด และไม่น่าใช่ประจำเดือน เพราะประจำเดือนไม่น่ามาเร็วภายใน 24 วันหลังคลอดลูกค่ะ

                        ทั้งนี้ ผลข้างเคียงของยาฝังคุมกำเนิดนั้น มักทำให้มีเลือดออกกะปริดกะปรอย หรือทำให้มีเลือดออกบ่อย ออกติดต่อกันนานได้ แต่ก็จะเป็นในช่วงระยะแรกๆ บางรายหลังจากนั้น ประจำเดือนอาจขาดหายไป 

                         แต่หากเลือดที่ออกมีปริมาณมาก ออกติดต่อกันนานหลายสัปดาห์ หรือมีปวดท้องน้อยมาก แนะนำควรไปพบสูติ-นรีแพทย์เพื่อตรวจรักษาให้เลือดหยุดไหลค่ะ รวมถึงตรวจหาสาเหตุอื่นๆ ที่อาจเป็นไปได้ เช่น มดลูกอักเสบ มะเร็งปากมดลูก เป็นต้น