ถามแพทย์

  • ผ้าปู และผ้าห่ม รีสอร์ท มีเชื้อโรคทางเพศสัมพันธ์มั้ยมั้ย

  •  fcfcpmpm
    สมาชิก
    หนูรื้อดูแล้ว เตียงนอนมีฟูกรองอยู่อีกชั้นนึงค่ะ ซึ่งไม่สะอาดเป็นคราบๆ จุดๆสีน้ำตาล แบบนี้หนูปูผ้าปูผืนใหม่ทับผืนเก่าไปเลยได้มั้ยคะ หรือว่าเอาผ้าปูผืนเก่าออกก่อน แล้วปูผืนใหม่ทับฟูกดีคะ