ถามแพทย์

 • หลังจากผ่าตัดเอาเหล็กออกจากสะบ้าแล้วเ งอเข่าได้ไม่สุด ควรทำอย่างไร

 •  Aphichet Seeladha
  สมาชิก
  อยากถามว่าหลังจากเอาเหล็กออกจากสะบ้าแล้วเข่างอไม่สุด เกิดจากสาเหตุใดคับ. และมีวิธีบำบัดไหม คับ

  สวัสดีครับ คุณ Aphichet

      ไม่ทราบว่า ผ่าตัดเอาออกนานหรือยังครับ ถ้าไม่นานอาจเกิดจากการบอบช้ำในการผ่าตัดหรือความเจ็บปวดทำให้เรายืดได้ไม่สุด หรือถ้าผ่าตัดออกนานแล้วอาจเกิดจากการที่เราไม่ได้ยืดเหยียดให้สุดในช่วงแรกเนื่องจากการเจ็บทำให้อาจเกิดพังผืด ได้ครับ  ซึ่งสามารถแก้ไขได้โดยการทำกายภาพ หรือทำการยึดเหยียด 
     อย่างไรก็ตามแนะนำให้ไปพบคุณหมอที่ทำการรักษาเพื่อตรวจวินิจฉัยให้ชัดเจน ร่วมกับการรักษา เช่นการทำกายภาพครับ