ถามแพทย์

  • ไปผ่าฝีมา จำเป็นต้องไปทำแผลที่คลินิคไหม

  •  stk333
    สมาชิก

    ทางหมอได้แนะนำว่าให้แช่ก้นเช้า-เย็น โดยระหว่างแช่ให้ใช้นิ้วล้วงแผลและไม่จำเป็นต้องทำแผลที่คลินิค เลยอยากทราบว่าจำเป็นต้องทำแผลที่คลินิคไหมเพราะในครั้งก่อนๆที่ผ่าฝี ผมต้องไปทำแผลทุกวัน

    คุณ stk333

    ของคุณน่าจะเป็นฝีคัณสูตร แพทย์ผ่าฝีเปิดให้หนองออก  ปล่อยให้แผลตื้นขึ้นเอง เพราะ มีช่องทางติดต่อกับรุทวารหนักได้   การแช่ก้นจะช่วยให้น้ำหนอง หรือ เชื้อหลุดออกไป  ได้เอง เลยไม่ต้องทำแผลก็ได้  แต่จะแน่ใจอย่างไรว่า เพียงพอต่อความสะอาด   ทางที่ดีไปคลินิกให้แพทย์ ตรวจสอบล้างแผลให้ดีกว่าครับเพื่อความปลอดภัย     ถ้าปล่อยไว้ แผลติดก่อน ยังมีรูอยู่จะเป็นที่สะสมหนอง ทำให้เกิดฝีขึ้นใหม่ได้ครับ