ถามแพทย์

 • 2 ปีที่แล้ว ผ่าตัดมะเร็งไทรอยด์ออก กลืนแร่แล้ว ตอนนี้มีอาการชาขาแขนเป็นระยะ จะเกณฑ์ทหารได้ไหม

 •  ชื่อ กัส
  สมาชิก
  2 ปีที่แล้ว ผมผ่าตัดมะเร็งไทรอยด์ เอาต่อมน้ำเหลืองออก แล้ว ส่งตัวไป กลืนแร่ จนถึงตอนนี้ บางครั้งก็มีอาการชาขา ชาแขน เป็นตะคริว บ่อยๆ ผมอยากทราบว่าผมมีสิทธิ์ได้เกณฑ์ทหารไหมครับ

  สวัสดีครับ คุณ ชื่อ กัส

  โดยปกติ ผู้ที่จะได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารคือ กลุ่มบุคคลที่มีความพิการ หรือ มีปัญหาสุขภาพในขณะช่วงเกณฑ์ทหารที่ไม่สามารถรักษาให้หายได้ใน 30 วัน เช่น โรคหัวใจเรื้อรัง ความผิดปกติทางสายตา โรคเลือดหรือการสร้างเม็ดเลือดมีปัญหา โรคทางต่อมไร้ท่อ ฯลฯ  

  ในกรณีที่มีการรักษาผ่าตัดมะเร็งไทรอยด์แล้ว ยังมีปัญหาชาหรือเป็นตะคริวอยู่ มีความเป็นไปได้ว่าอาจเกิดจากการผ่าตัดกระทบต่อมพาราไทรอยด์ ทำให้ระดับแคลเซียมในร่างกายต่ำจนเกิดอาการชาปลายนิ้วได้ ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญว่ามีความจำเป็นต้องรักษาเพิ่มเติมหรือไม่  หากไม่มีการพบเซลล์มะเร็งหลงเหลืออยู่ หรือ ไม่จำเป็นต้องรับการรักษาต่อเนื่อง  ก็อาจจะเข้าเกณฑ์ทหารได้ครับ  แต่ทั้งนี้ หากเคยมีโรคเหล่านี้ ต้องได้รับการตรวจร่างกาย ณ โรงพยาบาลทหาร ที่มีคณะกรรมการของทางการทหารรับรองให้เสียก่อน จะไปรับการเกณฑ์ทหารครับ