ถามแพทย์

 • ผ่าตัดรักษาฝีคัณฑสูตร 4 เดือน แต่ยังมีหนองไหลออกไม่หยุดสนิท ควรทำอย่างไร

 • กราบสวัสดีครับอาจารย์หมอ กระผมขอเรียนปรึกษาเรื่องที่เคยผ่าตัดฝีคัณฑสูตรมา 2 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อเดือน พฤษภาคม 2559 โดยได้รับการส่องกล้องลำไส้ใหญ่ก่อนด้วยพบว่ามีการอักเสบด้วย และครั้งที่สองเป็นใหม่ผ่าเมื่อเดือน มีนาคม 2565 เป็นเวลาผ่านมา 4 เดือนแล้ว แต่ยังมีหนองไหลออกไม่หยุดสนิทครับ กระผมควรดำเนินการ หรือดูแลรักษาตนเองอย่างไรดีครับ
  เขยลาวท้าวภูมิ คุณอัมรินทร์ แหลมคม  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณเขยลาวท้าวภูมิ คุณอัมรินทร์ แหลมคม

  ฝีคัณฑสูตรเป็นภาวะที่มีการเชื่อมกันระหว่างผิวหนังบริเวณใกล้ทวารหนัก กับทวารหนัก โดยมีสาเหตุส่วนใหญ่จากการติดเชื้อที่ต่อมใกล้ทวารหนัก ซึ่งมีการติดเชื้อซ้ำและเรื้อรัง ส่งผลให้เกิดเป็นทางเชื่อมที่ต้องระบายออกมาทางผิวหนังใกล้ทวารหนัก มีลักษณะเป็นโพรงใต้ผิวหนังเชื่อมต่อกับต่อมที่เกิดการติดเชื้อ โดยฝีคัณฑสูตรมักจะต้องได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด

  หลังการผ่าตัดหรือไดรับยาฆ่าเชื้อภายใต้การดูแลของแพทย์แล้ว ไม่ควรจะมีสารคัดหลั่งผิดปกติเช่นหนองไหลออกมาอีก หากตอนนี้ผ่าตัดมาประมาณ 4 เดือนแล้วยังมีหนองไหลออกมา ไม่ได้หยุดสนิท อาจจะเป็นความผิดปกติ ที่ควรกลับไปพบแพทย์ที่ดูแลเพื่อตรวจดูเพิ่มเติมว่าเป็นภาวะใหม่ ภาวะเดิมที่ต้องผ่าตัดแก้ไขเพิ่มหรือได้ยาฆ่าเชื้อต่อหรือไม่ เบื้องต้นดูแลความสะอาดบริเวณทวารหนักให้ดี ใช้ผ้าสะอาดซับหนองที่ไหลออกมาออกได้