ถามแพทย์

 • ผ่าคลอด 4 เดือน ฉีดยาคุม เมื่อวานเกิดเจ็บตรงแผลผ่าตัด เจ็บหน่วงๆ แสบๆ ร้อนๆ อันตรายไหม

 •  I-sah Toh
  สมาชิก
  ผ่าตัดคลอดได้แล้วสีเดือน ชีดยาคุมด้วยค่ะ ได้แล้วค่ะสองเดือน มีเลือดออกไม่หยุด กอนหน้านี้ไม่รู้สึกเจ็บที่ตรงแผ่ลผ่าคลอด แต่เมื่อหวานยุวดีๆ ก็รู้สึกเจ็บตรงแผลผ่าคลอข้างในรุ้สึกเจ็บแบบนวงๆ แล้วก้เจ็บผิวหนังตรงแผลผ่าคลอดนิด รู้สึกขั่น แสบร้อนๆ ตรงแผลผ่าคลอด อันตรายไม่ค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ I-sah Toh,

                        อาการเจ็บหน่วงๆ แสบๆ ร้อนๆ บริเวณแผลที่ผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง ที่ผ่านมา 4 เดือนแล้ว หากไม่ได้มีอาการบวมแดงรอบๆ แผล ไม่มีน้ำเหลืองหรือหนองซึม ไม่มีไข้ อาการเจ็บดังกล่าว น่าจะเกิดจากการดึงรั้งของพังผืด ซึ่งเป็นผลที่เกิดขึ้นจากกระบวนการหายของแผลค่ะ หรืออาจเกิดจากการปวดของเส้นประสาทขนาดเล็กบริเวณผิวหนัง ที่ถูกตัดขาดในระหว่างการผ่าตัด และยังไม่สามารถสมานเชื่อมกันได้ โดยอาการเจ็บที่เป็นมักเป็นๆ หายๆ ซึ่งสาเหตุเหล่านี้ไม่ได้มีอันตรายแต่อย่างใด 

                        นอกจากนี้ ก็อาจเกิดจากสาเหตุอื่นๆ เช่น กล้ามเนื้อหน้าท้องบาดเจ็บจากการทำงานมากไป เป็นอาการเริ่มของโรคงูสวัดที่กำลังจะเกิดตามมา (แต่ก็จะต้องเห็นผื่นตามมา) หรือเกิดจากการที่เยื่อบุโพรงมดลูกเกิดมาเจริญผิดที่ตรงแผลผ่าตัด เป็นต้น

                        แต่หากแผลมีอาการบวมแดง มีน้ำเหลืองหรือหนองไหลซึมจากแผล แสดงว่าอาจเกิดการติดเชื้อที่แผลเกิดขึ้น แนะนำควรไปพบแพทย์เพื่อรักษาค่ะ

                         ในเบื้องต้น ก็ควรงดการทำงานที่ใช้กล้ามเนื้องท้องมาก เช่น การยกของหนัก การออกกำลังกาย การเล่นกีฬา เป็นต้น หากอาการปวดเป็นมาก แนะนำควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจรักษาค่ะ

                          ส่วนอาการมีเลือดออกจากช่องคลอดไม่หยุด อาจเป็นผลจากยาฉีดคุมกำเนิดได้ แต่เนื่องจากออกนานเกินไป แนะนำไปพบสูติ-นรีแพทย์เพื่อให้ยาฮอร์โมนเอสโตรเจนเสริมเพื่อให้เลือดหยุดไหล ไม่ควรปล่อยทิ้งไว้ เพราะอาจทำให้เกิดภาวะโลหิตจางตามมาได้ค่ะ นอกจากนี้ ก็จะได้ตรวจด้วยว่าเกิดจากสาเหตุอื่นๆ หรือไม่ เช่น มีมดลูกอักเสบ มะเร็งปากมดลูก เป็นต้น