ถามแพทย์

  • ผู้ป่วยเบาหวานค่าอัตราการกรองของไตเหลือประมาน6% ผู้ป่วยไม่อยากฟอกไตผลเสียที่จะตามมามีอะไรบ้างคะ?

  •  Bovy Wichuda
    สมาชิก
    ผู้ป่วยเบาหวานค่าอัตราการกรองของไตเหลือประมาน6%ผู้ป่วยไม่อยากฟอกไตผลเสียที่จะตามมามีอะไรบ้างคะ?เพื่อประกอบการตัดสินใจ
    สวัสดีครับ สำหรับโรคไตวายเรื้อรัง แบ่งระยะตามค่าอัตราการกรองของไต(Glomerular filtration rate,GFR) ในกรณีที่อัตราการกรองน้อยกว่า15 จัดเป็นไตวายระยะสุดท้าย(End-stage kidney disease) หมายความว่าไตไม่สามารถทำหน้าที่ได้เลย โดยจะเกิดภาวะแทรกซ้อนดังนี้ 1.น้ำเกินในร่างกาย เนื่องจากไตจะทำหน้าที่ขับน้ำส่วนเกินของร่างกายในโรคนี้ จะมีอาการตัวบวม ขาบวม เหนื่อยง่าย นอนราบไม่ได้ ไม่มีปัสสาวะ 2.ภาวะของเสียคั่งในร่างกาย เมื่อมีภาวะไตวายระยะสุดท้าย จะมีของเสียคั่งในร่างกาย จะมีอาการเซื่องซึม อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร หากเป็นรุนเเรงจะทำให้สมองทำงานผิดปกตึ ซึมลงถึงภาวะโคม่าได้ 3.ภาวะเกลือแร่ผิดปกติรุนแรง เช่นโพแทสเซียม อาจทำให้มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะรุนแรง ถึงขั้นเสียชีวิตได้ 4.ภาวะโลหิตจาง ไตทำหน้าที่สร้าง Erythropoietin ในไตวายจะมีสารชนิดนี้ลดลง จึงไม่มีการกระตุ้นไขกระดูกในการสร้างเม็ดเลือด จึงเกิดภาวะซีด 5.ภาวะแคลเซี่ยมต่ำ เนื่องจากขาดวิตามินดีที่สร้างจากไต และ ฟอสเฟตเกิน 6.ภาวะเลือดเป็นกรด เนื่องจากไตทำหน้าที่มากมายทั้ง การกำจัดน้ำส่วนเกิน ของเสียในร่างกาย การรักษาสมดุลเกลือแร่และกรดด่าง รวมถึงสร้างสารกระตุ้นเม็ดเลือด และวิตามินดี จะเห็นได้ว่าโรคไตวายระยะสุดท้ายมีภาวะแทรกซ้อนมาก การรักษาด้วยการฟอกเลือด หรือการล้างไตทางช่องท้องสามารถลดภาวะแทรกซ้อน ลดอัตราการเสียชีวิต เพิ่มคุณภาพชีวิตได้มากขึ้นครับ