ถามแพทย์

 • ผู้ป่วยเบาหวาน นอนรักษาแผลที่เท้าร่วม 3 เดือนแล้ว ตอนนี้เกิดอาการซึมเศร้าและเพ้อคุยไม่รู้เรื่อง ต้องทำอย่างไร

 • ตอนนี้เพ้อและไม่ยอมกินข้าวเลยแขนขาเริ่มลีบต้องทำอย่างไร
  ณอร ตันตโสภณ  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ ณอร ตันตโสภณ

  อาการเพ้อคุยไม่รู้เรื่องดังกล่าวมา อาจเป็นสัญญาณอันตรายของการติดเชื้อในกระแสเลือดจากแผลเบาหวานได้ ควรรีบพาไปพบแพทย์เพื่อประเมินสัญญาณชีพ ประเมินแผล และตรวจเลือดเพิ่มเติมค่ะ ถ้ามีแผลติดเชื้อจริง ควรได้รับยาฆ่าเชื้อและทำแผลอย่างถูกต้องต่อไป ภาวะอื่นๆที่เป็นไปได้เช่นภาวะทางจิตเวช แต่ควรหาสาเหตุทางกายที่เป็นไปได้และแก้ไขก่อน

  แนะนำรับประทานยาเบาหวานสม่ำเสมอ และทำแผลที่รพ.ใกล้บ้านอย่างดี ไม่ให้แผลติดเชื้อ 

  ณอร ตันตโสภณ  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ ณอร ตันตโสภณ

  อาการเพ้อคุยไม่รู้เรื่องดังกล่าวมา อาจเป็นสัญญาณอันตรายของการติดเชื้อในกระแสเลือดจากแผลเบาหวานได้ ควรรีบพาไปพบแพทย์เพื่อประเมินสัญญาณชีพ ประเมินแผล และตรวจเลือดเพิ่มเติมค่ะ ถ้ามีแผลติดเชื้อจริง ควรได้รับยาฆ่าเชื้อและทำแผลอย่างถูกต้องต่อไป ภาวะอื่นๆที่เป็นไปได้เช่นภาวะทางจิตเวช แต่ควรหาสาเหตุทางกายที่เป็นไปได้และแก้ไขก่อน

  แนะนำรับประทานยาเบาหวานสม่ำเสมอ และทำแผลที่รพ.ใกล้บ้านอย่างดี ไม่ให้แผลติดเชื้อ 

  ณอร ตันตโสภณ  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ ณอร ตันตโสภณ

  อาการเพ้อคุยไม่รู้เรื่องดังกล่าวมา อาจเป็นสัญญาณอันตรายของการติดเชื้อในกระแสเลือดจากแผลเบาหวานได้ ควรรีบพาไปพบแพทย์เพื่อประเมินสัญญาณชีพ ประเมินแผล และตรวจเลือดเพิ่มเติมค่ะ ถ้ามีแผลติดเชื้อจริง ควรได้รับยาฆ่าเชื้อและทำแผลอย่างถูกต้องต่อไป ภาวะอื่นๆที่เป็นไปได้เช่นภาวะทางจิตเวช แต่ควรหาสาเหตุทางกายที่เป็นไปได้และแก้ไขก่อน

  แนะนำรับประทานยาเบาหวานสม่ำเสมอ และทำแผลที่รพ.ใกล้บ้านอย่างดี ไม่ให้แผลติดเชื้อ 

  ณอร ตันตโสภณ  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ ณอร ตันตโสภณ

  อาการเพ้อคุยไม่รู้เรื่องดังกล่าวมา อาจเป็นสัญญาณอันตรายของการติดเชื้อในกระแสเลือดจากแผลเบาหวานได้ ควรรีบพาไปพบแพทย์เพื่อประเมินสัญญาณชีพ ประเมินแผล และตรวจเลือดเพิ่มเติมค่ะ ถ้ามีแผลติดเชื้อจริง ควรได้รับยาฆ่าเชื้อและทำแผลอย่างถูกต้องต่อไป ภาวะอื่นๆที่เป็นไปได้เช่นภาวะทางจิตเวช แต่ควรหาสาเหตุทางกายที่เป็นไปได้และแก้ไขก่อน

  แนะนำรับประทานยาเบาหวานสม่ำเสมอ และทำแผลที่รพ.ใกล้บ้านอย่างดี ไม่ให้แผลติดเชื้อ