ถามแพทย์

  • ผู้ชายจะเป็นอันตรายไหม้

  • กินยาคุมแล้วมีเพศสัมพันธ์แบบสด แตกใน ผู้ชายจะมีโอกาสติดโรคไหม้ หรือ เป็นอันตรายกับผู้ชายไหม้คับ

    สวัสดีค่ะ คุณ ณัฐวุฒิ คชรักษ์, 

                             การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใส่ถุงยางอนามัยป้องกัน หากฝ่ายหญิงมีโรคต่างๆ อยู่ ก็จะมีโอกาสติดมาได้ เช่น HIV ไวรัสตับอักเสบชนิดบีและซี เริม หนองใน ซิฟิลิส หูดหงอนไก่ เป็นต้น แต่หากฝ่ายหญิงไม่ได้มีโรคติดเชื้ออะไรอยู่ ฝ่ายชายก็จะไม่ติดมาค่ะ ในทางตรงข้าม หากฝ่ายชายมีโรคติดเชื้ออยู่ ฝ่ายหญิงก็จะติดโรคไปค่ะ

                              ส่วนการทานยาคุมกำเนิด ไม่ได้ช่วยลดหรือเพิ่มโอกาสในการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ต่างๆ ค่ะ