ถามแพทย์

 • มีเลือดคล้ายประจำเดือน เป็นมาได้ 2-3 อาทิตย์แล้ว เป็นอะไร

 •  Nat Kritchaya
  สมาชิก
  คือมีเลือดคล้ายประจำเดือนค่ะ แต่ไม่ใช่อะ มันคืออะไรหรอค่ะ เป็นมาได้ 2-3 อาทิตย์แล้วค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Nat Kritchaya,

                 การมีเลือดออกติดต่อกันนาน 2-3 สัปดาห์ ถือเป็นอาการผิดปกติโดยอาจเกิดได้จาก

                1. การตั้งครรภ์ที่ผิดปกติ เช่น แท้งคุกคาม แท้งไม่ครบ ครรภ์ไข่ปลาอุก เป็นต้น แต่มักจะมีอาการปวดท้องน้อยมากร่วมด้วย  หากมีเพศสัมพันธ์ ควรนึกถึงสาเหตุนี้ด้วยค่ะ

                2. ความผิดปกติที่มดลูก เช่น เนื้องอกมดลูก เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ เยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวผิดปกติ มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก มะเร็งปากมดลูก เป็นต้น

                3. การทำงานผลิตฮอร์โมนของรังไข่ผิดปกติ เช่น ภาวะที่มีถุงน้ำจำนวนมากในรังไข่ (PCOS) 

                4. มีโรคในระบบอื่นๆ เช่น มีภาวะเกร็ดเลือดต่ำ ภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนต่ำ เป็นต้น

                5. ผลข้างเคียงจากการใช้ยาฮอร์โมนต่างๆ เช่น ยาฉีดคุมกำเนิด ยาฝังคุมกำเนิด ยาสตรี ยาสมุนไพร อาหารเสริมต่างๆ เป็นต้น

                ในเบื้องต้น หากมีเพศสัมพันธ์ ควรตรวจหาการตั้งครรภ์ดูด้วยค่ะ หากตรวจไม่พบ แต่ยังคงมีเลือดออกผิดปกติอยู่ ควรไปพบแพทย์เฉพาะทางสูติ-นรีแพทย์ค่ะ

  Nat Kritchaya  Nat Kritchaya
  สมาชิก
  ไปฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกมา มีส่วนมั้ยคะ